Rena R.Xian

   2019-03-25
字体大小:

Rena Ruiyu Xian.png

Rena R.Xian 教授,约翰·霍普金斯大学医学院

约翰·霍普金斯大学医学院病理学/肿瘤学助理教授

约翰·霍普金斯医院主治医师

约翰·霍普金斯海湾医疗中心主治医师

约翰·霍普金斯医院分子诊断实验室副主任


编辑: zhuq    来源:丁香园